Skip to main content

Bra att veta

Här finner du information som du behöver innan du bokar och sedan reser. Till exempel vad som ingår i din bokade resa och hur du betalar den. Likaså när och hur du får mer information om flygbiljetter. Du kan även läsa om våra resevilkor som är skapade i samråd med SRF (Svenska Resebyråföreningen). Vi har givetvis ställd resegaranti till Kammarkollegiet, vilket ger dig ekonomisk trygghet. Om du har fler frågor får du gärna ringa till vårt kontor så ska vi besvara dina frågor.

Fritextsökning

Ingår i resan

Detta ingår i våra paketpriser med flyg

- Flygresa tur och retur
- Alla skatter och avgifter
- Transfer tur och retur från flygplatsen till resmålet
- Valt boende och pension på orten enligt bokat alternativ
- Go Alpins reseledareservice på resmålet enligt hemsidans veckoprogram

Detta ingår i våra paketpriser med buss


- Bussresa tur och retur
- Samtliga färje- och vägavgifter
- Valt boende och pension på orten enligt bokat alternativ
- Go Alpins reseledareservice på resmålet enligt hemsidans veckoprogram

Frukost-, halvpension eller lägenhet?


I prislistan ser du alltid vad som ingår. Våra hotell har givetvis varierad frukost, men vi har valt ut de hotell som har förstärkt frukost. Det är aldrig bara frallor och marmelad. Vi vet att en lyckad dag i pisten börjar vid frukostbordet. Alla hotell har frukostbufféer. 
Väljer ni halvpension är det alltid frukost och minst trerättersmeny på kvällen. Dryck till maten ingår inte. Vill man laga egen mat bokar man våra olika lägenhetsalternativ.

Bokningsbekräftelse och övrig information

Efter bokning - läs din bokningsbekräftelse noga!

Direkt efter ni har bokat er resa får du en bokningsbekräftelse via e-mail. Läs igenom din bokningsbekräftelse noga. Du bekräftar att innehållet och informationen i bekräftelsen är korrekt, genom att betala in anmälningsavgiften eller hela resan inom den tid som framgår i bekräftelsen.

Generell information

Ca 40-50 dagar före avresa kommer generell information om resan.
 

Detaljerad information om resan

Senast 7 dagar innan avresa kommer detaljerad information om resan. 

Betalning

Betalning av resan


Ni kan betala er resa på två sätt.

1) Betala till vårt bankgiro 5841-5688. Uppge alltid bokningsnummer (6 siffror) vid betalning. Inget annat, tack.

2) Betala med kort här på hemsidan. Klicka här>>

VISA och Mastercard accepteras hos Go Alpin.

 

 

 

Kortnummer sparas aldrig efter genomfört kortköp. Allt enligt reglerna för hantering av kortnummer.

 

 

Betalningsvillkor

Första delen av resan, den så kallade anmälningsavgiften, ska betalas senast 7 dagar efter bokningen gjordes. Om inte betalningen är oss tillhanda inom rätt tid skickar vi en betalningspåminnelse.

Slutbetalningen ska vara Go Alpin tillhanda senast 40 dagar före avresa.

Bokar man sin resa mindre än 40 dagar före avresa ska hela beloppet betalas omgående.

Resevillkor

Resevillkor och Resegaranti

Go Alpin har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet. Det är ett lagkrav och seriösa researrangörer har givetvis det. Det är en trygghet för dig som konsument, eftersom du betalar i förväg då du köper resor. Beloppet varierar beroende på om vi har verksamhet igång (resenärer ute och reser) eller inte. Beloppet varierar mellan 1.000.000 kr till 8.500.000 kr. Vi följer alltid Kammarkollegiets direktiv, vilket ger dig som kund full trygghet.

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen, satta den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text. 
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor. Avtalet är bindande först när beställaren har betalt in något för resan. 

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. Om inget meddelas från Go Alpin är det tiderna på bokningsbekräftelserna som gäller. Senast 7 dagar före avresa skickas detaljerad information ut och även där framgår de exakta tiderna.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören. Inga muntliga avtal gäller. Allt som utlovats av researrangören ska framgå i bokningsbekräftelsen.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären. Inom EU krävs endast tilltalsnamn och efternamn på flygbiljetter. Go Alpin behöver alltså ej alla förnamn, utan endast tilltalsnamn.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället. Vid bussresor är Go Alpin minsta deltagarantal 35 personer. Vid flygresor är minsta antalet resenärer 15 personer.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

 

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Se punkt 3.2 för betalningsvillkor.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Se punkt 3.2 för betalningsvillkor.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

 2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

 2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

 

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan. 

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resan. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

Dessa boknings- & avbeställningsavgifter gäller hos Go Alpin för skidresorna:

Om du bokade din resa mellan 1 mars och 1 september gäller följande:

 • Anmälningsavgift 1:    Senast 7 dagar efter bokning betalar ni endast 300 kr/resenär. I resebranschen kallar man detta anmälningsavgift, vilket är en del av resans totalpris. Denna anmälningsavgift är inte återbetalningsbar om ni själva väljer att avboka. 
 • Anmälningsavgift 2:    I augusti 2022 skickar vi ut information att ni ska betala ytterligare en anmälningsavgift. Anmälningsavgift 2 är alltid 2.700 kr/resenär.
 • Vid avbokning senast 1 september får ni hela anmälningsavgift 2 tillbaka, om ni betalt den.
 • Boka av fram till 100 dagar före avresa till mycket låg kostnad. Om ni avbokar senast 100 dagar före avresa behåller vi endast halva summan av anmälningsavgift nr 1 och 2.
 • Avboka fram till 40 dagar före avresa till låg kostnad. Om ni avbokar mellan 99 och 40 dagar före avresa behåller vi endast anmälningsavgift 1 och 2. Inga ytterligare krav på betalning sker.
 • Slutbetalning:    Slutbetalning av resan ska vara oss tillhanda 40 dagar före avresa.
 • Vid avbeställning 21-39 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50% av resans pris.
 • Vid avbeställning 15-20 dagar före avresan, skall resenären erlägga 75% av resans pris.
 • Vid avbeställning 1-14 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
 • Vid beräkning av antal dagar före avresan räknas ej avresedagen in.

 

 

Om du bokat din skidresa efter 25 augusti gäller följande:

 • Anmälningsavgift:    Senast 7 dagar efter bokning ska ni betala 3000 kr/resenär. I resebranschen kallar man detta anmälningsavgift, vilket är en del av resans totalpris.
 • Boka av fram till 100 dagar före avresa till mycket låg kostnad. Om ni avbokar senast 100 dagar före avresa behåller vi endast halva anmälningsavgiften.
 • Avboka fram till 40 dagar före avresa till låg kostnad. Om ni avbokar mellan 99 och 40 dagar före avresa behåller vi endast anmälningsavgiften. Inga ytterligare krav på betalning sker.
 • Slutbetalningsdatum och avbokningar inom 40 dagar före avresa är samma som punkteran 5-9 ovan. 

 

 

Dessa boknings- & avbeställningsavgifter gäller hos Go Alpin för vin- & vandingsresorna:

 • Anmälningsavgift:    Senast 7 dagar efter bokning betalar ni 3.000 kr/resenär. I resebranschen kallar man detta anmälningsavgift, vilket är en del av resans totalpris. Denna anmälningsavgift är inte återbetalningsbar om ni själva väljer att avboka. 
 • Avboka fram till 40 dagar före avresa. Om ni avbokar 40 dagar före avresa behåller vi anmälningsavgiften. Inga ytterligare krav på betalning sker.
 • Slutbetalning:    Slutbetalning av resan ska vara oss tillhanda 40 dagar före avresa.
 • Vid avbeställning 21-39 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50% av resans pris.
 • Vid avbeställning 15-20 dagar före avresan, skall resenären erlägga 75% av resans pris.
 • Vid avbeställning 1-14 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
 • Vid beräkning av antal dagar före avresan räknas ej avresedagen in.

 

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

 

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor.
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift. Som obetydlig flygtidsändring är alla flygtider som sker inom samma avrese- och hemresedag. 

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

 1. 2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
 2. 2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
 3. 2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
 4. 2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

 

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

 

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

 • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
 • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
 • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

Go Alpin har rätt att ställa in resan om färre än 35 resenärer är inbokade på en bussresa eller färre än 15 resenärer på en flygresa. Vi färre än 15 resenärer på ett ett resmål har Go Alpin rätt att inte ha reseledare på resmålet, även om detta har utlovats.

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören eller någon denne har anlitat.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

Transporter till eller från sjukhus eller liknande ingår ej i resans pris för varken den drabbade resenären, dennes anhörig eller Go Alpins personal.

 

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.


 


Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt.

 

 

 

Dataskyddspolicy - GDPR

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Go Alpin AB . Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på:
Go Alpin AB
Mellangrevievägen 120-6
231 94 Trelleborg
Telefon +46 40 23 50 10
e-post info@goalpin.se

 

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. 

Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon, via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev eller kontakta oss via separat mail eller telefonsamtal.

Genom att lämna eventuella uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

 

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

 

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

 

Dina rättigheter till uppgifter om dig.

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Du kan med ditt lösenord och e-post logga in på Min Sida och se personuppgifter vi lagrar om dig och dina resor. Du kan där även rätta och uppdatera uppgifter. Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).