Reseförsäkringar

Här har vi samlat information över några av de vanligaste reseförsäkringar i Sverige.

Som resenär kan man ha reseförsäkring inkluderat utan extra kostnad via hemförsäkringen eller om man betalar sin resa med ett bankkort. Man kan också köpa en reseförsäkring via t.ex. ERV.
Det är viktigt att man kontrollerar vad som gäller före man reser. Har man gjort det blir den tråkiga händelsen på resan betydligt mindre oroande. 

Avbeställningsskydd

Om man vill avboka sin resa innan man rest iväg är det viktigt att kontrollera att man har ett avbeställningsskydd. Go Alpin säljer inga avbeställningsskydd, men det finns vanligtvis via hemförskring och när man betalar resan med kort. Avbeställningsskyddet gäller vanligtvis om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall innan avresa och därför inte kan genomföra resan. Sjukdom ska vanligtvis kunna styrkas med ett läkarintyg. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av enbart förkylningssymtom, oro för att smittas eller att UD avråder från resor

 

Uppgifterna nedan kan ändras av respektive försäkringsbolag, vilket gör att vi på Go Alpin kan ej garantera att uppgifterna på denna sidan stämmer. För att se de exakta villkoren har vi i de flesta fall en länk till respektive försäkring. Vi rekommenderar er att läsa där. 

Om du skulle råka ut för en skada under din resa är det viktigt att spara alla relevanta dokument. Till exempel;

 • Förseningsintyg vid färdmedelsförsening 
 • PIR-rapport vid bagageförsening 
 • Läkarintyg vid sjukdom/olycksfall 
 • Eventuella kvitton så som för läkarbesök, läkemedel eller för nödvändiga inköp vid bagageförsening

Bankerna

Hos oss på Go Alpin kan man betala sin resa med VISA och Mastercard. Då har man vanligtvis en reseförsäkring. Här följer villkoren för några av de vanligaste kortutgivarna.

 • Nordea

Om du betalar mer än 50% av din resa med ditt Nordea Premium, Nordea Gold, Nordea Credit eller Nordea Debit kort, eller från ditt konto i Nordea så ingår en kompletterande reseförsäkring samt avbeställningsskydd från försäkringsgivare Moderna Försäkringar. 
Avbeställningsskydd
    Ja, det ingår.
Bagageförsening
    Nordea Debit, Gold och Premium. Efter 6 timmar upp till 2.000 kr/försäkrad person. Max 6.500 kr/kort.
    Nordea Credit. Efter 6 timmar upp till 2.500 kr/försäkrad person. Max 6.500 kr/kort.
Olycksfall
   Se villkoren.
Nordea har flera olika kort. Villkoren kan skilja en del. För att komma till villkoren Klicka här>>. Därefter scrollar du ner en bit och klickar på resp. länk för att läsa exakta villkor för ditt kort.
För skadeanmälan klicka här www.modernaforsakringar.se/nordeacards . För frågor ring Moderna Försäkringar på 010 - 219 12 12 måndag till fredag kl. 8-16.

 • SEB

När du betalar minst 75 % av en resa med SEB Debit, SEB Credit eller via direktbetalning från ett av dina konton i SEB får du automatiskt en försäkring som kompletterar det reseskydd som ingår i din hemförsäkring. Du får också ett avbeställningsskydd utan extra kostnad.
Avbeställningsskydd
    Ja, det ingår.
Bagageförsening
    SEB Debit och Credit. Efter 6 timmar upp till 1.000 kr/försäkrad person. Max 4.000 kr/kort.
Olycksfall
   Se villkoren.
SEB har flera olika kort. Villkoren kan skilja en del. För att komma till villkoren Klicka här>>. Därefter scrollar du ner en bit och klickar på korrekt länk för att läsa exakta villkor för ditt kort.
För skadeanmälan klicka här www.modernaforsakringar.se  För frågor ring Moderna Försäkringar på 010 - 219 12 90 måndag till fredag kl. 8-16.

 • Handelsbanken

För att försäkringen ska gälla måste du betala minst 50% av resan med kortet eller från ditt konto i Handelsbanken.
Avbeställningsskydd
    Ja, det ingår.
Bagageförsening
    Handelsbanken Allkort och Bankkort. Efter 6 timmar upp till 2.000 kr/försäkrad person. Max 6.000 kr/kort.
    Handelsbanken Platinum. Efter 0 timmar upp till 3.000 kr/försäkrad person. Efter 8 timmar +2.000 kr. Efter 24 timmar +5000 kr. Max 21.000 kr/kort.
Olycksfall
   Se villkoren.
Handelsbanken har flera olika kort. Villkoren kan skilja en del. För att komma till villkoren Klicka här>> . Därefter klickar på korrekt länk för att läsa exakta villkor för ditt kort.

 • Swedbank och Sparbankerna

Om du betalar minst 50% av din resa med ditt Swedbank Mastercard eller Mastercard Gold så ingår en kompletterande reseförsäkring samt avbeställningsskydd från försäkringsgivare ERV. Har du Swedbank Mastercard Platinum kan du betala från ditt konto i Swedbank och fortfarande ha kortförsäkringen. 
Avbeställningsskydd
    Ja, det ingår.
Bagageförsening
    Swedbank Mastercard, Mastercard Gold. Efter 6 timmar upp till 2.000 kr/försäkrad person. Max 6.000 kr/kort.
    Swedbank Platinum. Efter 0 timmar upp till 2.000 kr/försäkrad person (max 8.000 kr/kort). Efter 12 timmar +4.000 kr/försäkrad person (max 16.000 kr/kort). Efter 48 timmar +5000 kr+4.000 kr/försäkrad person (max 16.000 kr/kort)
Olycksfall
   Se villkoren.
Swedbank har flera olika kort. Villkoren kan skilja en del. För att komma till villkoren Klicka här>> . Därefter klickar på korrekt länk för att läsa exakta villkor för ditt kort.


Försäkringsbolagen

Här följer information gällande reseförsäkring via hemförsäkringen hos några av de vanligaste försäkringsbolagen.

 • Länsförsäkringar

Vi har tagit del av Länsförsäkringar Skånes villkor. Vill du ha ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i hemförsäkringens grundskydd, ska du ha Hemförsäkring Stor som inkluderar ett utökat reseskydd.
Avbeställningsskydd
    Ja, det ingår.
Ersättningsresa
    Om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. Högsta ersättning är 45 000 per person och totalt högst 75 000 kronor.
Bagageförsening
    Om du inte kommer fram i tid – högsta ersättning är 3 000 kronor per person. Om ditt bagage inte kommer fram i tid till resmålet på utresan – högsta ersättning är 2 000 kronor per väska och totalt högst 10 000 kronor.
Outnyttjad aktivitet
    Om du blir sjuk eller skadar dig och inte kan delta vid en betald fysisk aktivitet under resan. Högsta ersättning är 10 000 kronor per person.
Läs mer om försäkringen genom att Klicka här>>. Därefter klickar du på villkoren för hemförsäkringar ihop med villa, bostadsrätt eller hyresrätt.

 • If

Har ni If rekommenderar vi att ni har Hemförsäkring Stor. Då ingår bl.a.
Avbeställningsskydd
    Ja, det ingår.
Ersättningsresa
    Läs mer här>> 
Bagageförsening
    Om ditt incheckade bagage är försenat på utresan kan du få schablonersättning efter sex timmar. De beloppet du får är:
    750 kr per kolli efter 6 timmar eller 
    1 500 kr efter 24 timmar eller
    2 000 kr efter 48 timmar
    Läs mer om Ifs bagageförseningsvillkor här>> 

 • Folksam

Med Resklar får du avbeställningsskydd, möjlighet till ersättningsresa och flera andra tillägg som skydd för din resa. Resklar ingår i Hemförsäkring Stor, men kan även tecknas som ett separat tillägg till andra hemförsäkringar i Folksam. Vi på Go Alpin rekommenderar att du har villkoren för Resklar. Dä gäller följande:
Avbeställningsskydd
    Ja, det ingår.
Hyra av skidutrustning vid försenat bagage
    Om din skidutrustning blir försenad får du ersättning för att hyra en likvärdig utrustning med upp till 500 kronor per person och dag, men högst 2 000 kronor per person och resetillfälle.
Ersättningsresa
    Ersättning kan lämnas om du, din medförsäkrade eller ditt resesällskap (om du reser i sällskap med endast denna person) varit sjuk/skadad under mer än halva den planerade restiden.  
Bagageförsening
   Om det resgods som du checkat in försenas och kommer fram till resmålet mer än åtta timmar senare än du, ersätts du med 500 kronor per kolli för varje påbörjad 24-timmarsperiod, sammanlagt högst 1 000 kronor per kolli. 
Försening
    Om du under en påbörjad resa blir försenad till den planerade ankomstorten på grund av att det allmänna färdmedel som du reser med eller ska resa med försenas eller ställs in får du er- sättning med 600 kronor per person efter 6 timmars försening och ytterligare 600 kronor för var tolfte timme utöver det. Högsta ersättning är 5 000 kronor per person och du ska kunna visa upp intyg från researrangör eller trafikföretag. 
Läs mer om Folksams Resklar här>>


Flygbolagen

Flygbolagen ska ersätta kostnader vid skadat, försenat eller förlorat bagage. Detta stryrs av Montreal Convention 1999 (MC99). Läs mer om MC99 här>>

Det finns ingen generell ersättning som betalas ut, utan varje enskilt fall granskas av flygbolaget. Som resenär kan man klaga hos flygbolaget. Vill man inte göra detta på egen hand finns det företag som hjälper till, men då tar de oftast en kostnad på ca 25% av ersättningsbeloppet. Ett exempel på ett sådant företag är Air Help www.airhelp.com

Så här resonerar flygbolagen om bagaget skadas, försenas eller kommer bort:
 • Flygbolagen täcker vanligtvis 100% av kostnaderna för toalettartiklar och underkläder.
 • Permenenta föremål som kläder och skor ersätts normalt med 50% av kostnaden. Varje enskilt fall granskas och ibland, särskilt om passageraren gjort en uppenbar insats för att hålla sina utgifter låga, väljer flygbolaget att täcka alla kostnader. I andra situationer, om flygbolagen tycker  att en passagerares köp är orimliga, kan de välja att återbetala ett lägre belopp än 50%.
 • Har man bokat skidfrakt via flygbolaget, och skidutrustningen kommer bort eller försenas, kan de ersätta kostnaden för att hyra skidutrustning. 
 • Om bagaget går helt förlorat måste man fylla i ett dokument som flygbolaget tillhandahåller. Där fyller man i en  innehållsförteckning över vad som fanns i det förlorade bagaget. Detta är något svårare att förklara, men i allmänhet kommer de flesta passagerare att få minst 50% av det monetära värdet på de förlorade artiklarna.